5-eller et 6-kammars fonster

Ett 5- eller ett 6-kammars fönster? Vad påverkas av antalet kammare?

iglo 5

Teknologiska nyheter och miljöförändringar sätter fart på både producenter och kunder på byggmarknaden. Tack vare innovationerna kan vi på ett enkelt och inte nödvändigtvis dyrt sätt ta hand om kvaliteten och energisnålheten av enskilda element i huset. En av de viktiga aspekterna i husprojektet är fönster – de uppfyller ju flera funktioner från lufttillförsel till en effektiv ventilation. Vad ska man göra för att låta fönstren tjäna en i åratal? Vilka parametrar skulle man särskilt tänka på? Och sist men inte minst – hur många fönsterkammare ska man bestämma sig för?

En fönsterkammare och dess roll

En av den första informationen som vi tar reda på när vi köper ett fönster är hur många kammare det har. En kammare har flera grundläggande och ytterligare funktioner. Centralkammare som är den största stöder hela fönstrekonstruktionen och gör profilen styv tack vare användningen av en förstärkande fyllning. En yttrekammare har speciella hål för vattenavledning vilket som skyddar fönstret mot fukt. Alla andra kammare förbättrar fönstrets värmeisolering, de bestämmer om fönstret är kallt eller varmt. Vi har inte direkt tillgång till fönsterkammare. Därför är det svårt att själv räkna deras antal. Teoretiskt är varje ytterligare kammare en extra skydd mot värmeförlust och därmed en förbättring av energisnålhet och värmeisoleringsparametrar. Här måste man dock vara försiktig – om ökningen av kammarantalet sker inte tillsammans med ökningen av profilens diameter så blir man utsatt för en enkel marknadsbluff. Kolla vad ska du göra för att inte bli lurad.

Teoretiskt är varje ytterligare kammare en extra skydd mot värmeförlust och därmed en förbättring av energisnålhet och värmeisoleringsparametrar. Här måste man dock vara försiktig – om ökningen av kammarantalet sker inte tillsammans med ökningen av profilens diameter så blir man utsatt för en enkel marknadsbluff. Kolla vad ska du göra för att inte bli lurad.

Vad påverkas av antal fönsterkammare och hur kan man utnyttja det ordentligt?

Fram till helt nyligen hade de flesta fönstren på byggmarknaden bara 3 kammare. Men dagens profiler, på grund av ökning av värmeisoleringsstandarder, teknologiska möjligheter samt medvetenhet angående energiförbrukning, måste uppfylla alla krav som kunderna ställer. Ju fler kammare i fönstret desto bättre värmeisolering och större energisnålhet men bara förutsatt att vi samtidigt fördjupar fönstrets profil. 

Det som nämligen mäter den faktiska tekniska effektiviteten är fönstrets U-värde (värmegenomgångskoefficienten). U-värde borde vara så lågt som möjligt. Vi kan erhålla detta genom att öka distansen mellan glasen. Varje ytterligare kammare behöver alltså ytterligare mellanrum. Annars blir den bara en meningslös marknadsbluff för omedvetna kunder.

Okna PVC Iglo Light

Proportionerna måste stämma med varandra

Profilens djuphet och antal kammare är beroende av varandra. En smal profil, indelad i flera kammare, kan begränsas bara av luften mellan glasen – då kan värme- och ljudisoleringen inte förbättras. Även här finns dock ett undantag – Drutex:s fönster Iglo Light som förblir energisnål trots sin moderna utseende, tak vare sitt dubbeltätningssystem. Det rätta mellanrummet mellan särskilda kammarväggar borde vara större än 5 mm för att erhålla effektiva värmeisoleringsparametrar. Om mellanrummet är mindre så är det bara en skenbar och meningslös handling. En bred profil, många kammare och låg U-värde – det är just de parametrar du borde tänka på när du köper fönster.

Kom ihåg att fler kammare i fönstret kan påverka positivt dess värmeisolerings- och energibesparingsparametrar bara om man behåller den rätta proportionen mellan antalet kammare och profilens tjocklek.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Close