Ett brandsäkert fönster M-86SI

Varje byggnad skulle ha olika element som skyddar den mot brand. De kan ju ha en nyckelbetydelse ifall någon brandrisk kommer. Trotts att vi oftast tänker om brandsäkra dörrar eller portar, det är också mycket viktigt att installera ett brandsäkert fönster.

Close

Complex Bygg

En fönsterbutik med Drutex:s fönster

Complex Bygg

En fönsterbutik med Drutex:s fönster